Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 00:22

6722 Szeged, Béke utca 7-9.Béke Alapítvány

Adószám:

19083285-1-06

SZJA 1% rendelkező nyilatkozat letöltése

Közlemény a SZJA 1%-ának felhasználásáról

 

Közhasznúsági beszámolók

2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

 

A Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány 1991-ben alakult.
Kuratóriumának tagjai a mindenkori Szülői Munkaközösség tagjai.
Legfontosabb céljai a Béke Utcai Általános Iskolában felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében való közreműködés, hozzájárulás az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység anyagi feltételeinek javításához.
Az alapítvány aktív működési időszaka, egybeesik az iskolai tanévvel.
Évek óta két bevételi forrása van: a szülők és támogatók által befizetett jövedelemadó 1%-a, és a májusban megrendezett Családi Nap bevétele.
A 2004-es évtől az alapítvány vezetői a tantestület tagjaival közösen nyújtanak be pályázatokat különböző programok szervezésére, ezzel is színesítve a gyermekek iskolában töltött idejét.

Az alapítvány minden évben támogatja a következő programokat:

Bizonyos tanulmányi versenyek költségeit részben vagy egészben átvállalja.
Az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítséget nyújt. Ilyen februárban a farsang, májusban a Családi Nap.
Lehetőséget teremt a kiemelkedő tanulók jutalmazására (könyvjutalmak, a nyolcadik osztályosok között a Béke Díj odaítélése).
Minden évben Pedagógus nap alkalmából megköszöni az iskola dolgozóinak áldozatos munkáját egy műsorral egybekötött ünnepségen.
Működési költségek finanszírozása (banki kezelési költségek, könyvelői díj).
Az utóbbi években megvalósult terveink:

200 m2-es modern, famászókás játszóteret alakítottunk ki az iskola udvarán, ez volt a legnagyobb anyagi beruházásunk a 2004. évben.
Létrehoztunk és fenntartunk egy olyan iskolai büfét, amelyet a tanulók üzemeltetnek tanári felügyelet mellett. Az alapítvány segítette a különböző eszközök beszerzését (hűtők, mosdó, pultok, polcok). A büfé könyveléséhez szükséges anyagi feltételeket is biztosítjuk. Támogatjuk az ehhez kapcsolódó tantárgyi kísérletet, amelyben az iskola "technika - életvitel" tantárgy tananyagát kibővítve a tanulók gazdálkodási, vállalkozási ismereteket sajátítanak el, aminek alkalmazását a mindennapi életben, a büfé üzemeltetése közben gyakorolhatják.
Új portásfülke kialakításával az iskola biztonságának növelése a célunk.
Az iskolarádió technikai berendezéseinek felújítása.
Gyermek- és ifjúságvédelmi program beindítása, drogprevenciós képzés megszervezése és lebonyolítása a szülők és gyermekeik részére.
Az iskola táblaállományának felújítása (több lépcsőben).
Az iskolai tankonyha kialakítása.
Számítástechnikai eszközök beszerzése, műszaki állapotuk szinten tartása.
Az iskolával kapcsolatos praktikus tudnivalók kiadványának létrehozása
Az iskola honlapjának életre keltése.

 

BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY
6722 Szeged, Béke u. 7-9. • Adószám: 19083285-1-06

Kedves Béke Utcás Szülőtársak!

Először is köszönetet mondok a 2008. évi személyi jövedelemadók Önök által a Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány részére felajánlott 1%-ért, melynek összege 1.373.867 .- Ft volt.
Az Önök által biztosított összeget minden évben igyekszünk oly módon felhasználni, hogy az legteljesebb mértékben iskolánk és gyermekeink javát szolgálja.
Az Önök segítségével tudtuk bővíteni az iskola előtti kerékpártárolókat, új tornagyűrűt vásároltunk a tornaterembe, CD lejátszókat a nyelvtanuláshoz, beszereztük a napközis foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat, jó minőségű walkie-talkie-t vettünk a napközis nevelők és a porta könnyebb kommunikációjához. Hozzájárult az alapítvány néhány osztályterem felújításához, a lány tornász csapat tornamezeinek beszerzéséhez is, valamint a tanulók különböző tanulmányi- és sportversenyeken való részvételéhez.
A már hagyományos jégpályabérlés idén sem maradhat el, így 2010. január 29-én iskolánk tanulói 13.30-15.30 között ismét birtokukba vehetik a Városi Műjégpályát.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adója 1%-val ebben az évben is az iskola alapítványát támogatja, úgy a személyi jövedelemadó 1%-ra vonatkozó felajánlás az alábbi rendelkező nyilatkozaton tehető meg, oly módon, hogy az önálló adóbevallást készítők saját anyagukba helyezzék bele az alábbi, kivágott nyilatkozatot tartalmazó borítékot, s azon legyen rajta nevük, lakcímük és adóazonosító jelük.
Akiknek adóbevallását a munkahelye készíti el, azok a borítékot oda adják le, mégpedig úgy, hogy az előző adatokon túl a leragasztási részen átnyúlóan, saját kezűleg írják alá a borítékot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kérjük közös ügyünkhöz segítségüket.

Szeged, 2010. január 26.

Tisztelettel és köszönettel,
Sztáry Erika
Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány elnök

tavasz

2018. április 21. szombat
Konrád

Holnap
Csilla, Noémi
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth