Beiratkozás 2018.

Utoljára módosítva: 2018. április 11. (szerda) 12:01

Tudnivalók a beiratkozással kapcsolatban

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (betekintésre)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet

          - óvodai szakvélemény
          - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
          - sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.
A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető szükséges nyomtatványok:
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról - Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről  - Letölthető itt, illetve megtalálható az iskola portáján
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára - Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
Bővebben
 

Beiratkozás 2017.

Utoljára módosítva: 2017. április 07. (péntek) 09:13

Tudnivalók a beiratkozással kapcsolatban

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
2017. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (betekintésre)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet

     - óvodai szakvélemény
     - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
     - sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető szükséges nyomtatványok:csalad
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskola portáján
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 Bővebben:
 

Beiratkozás 2016

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 14:30

Tudnivalók a beiratkozással kapcsolatban

 

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

2016. április 14. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8:00-19:00 óra között

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet

     - óvodai szakvélemény
     - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
     - sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye

 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető nyomtatványok:csalad
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskola portáján
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 Bővebben:
 

Beiratkozás 2015

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 14:29

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

2015. április 16. (csütörtök) 8:00-19:00 óra

2015. április 17. (péntek) 8:00-18:00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet
  - óvodai szakvélemény
  - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető nyomtatványok:

 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskolánk portáján
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  Letölthető itt, illetve megtalálható az iskola portáján
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
  Letölthető ittilletve megtalálható az iskolánk portáján

Bővebben

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Erkölcstan, hit- és erkölcstan tárgyakra vonatkozó tájékoztató

Nyilatkozat az erkölcstan, hit- és erkölcstan választásáról

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról

Járásokhoz tartozó települések

Szegedi Járás

 

 

Oktatási arculatunk (beiratkozás)

Utoljára módosítva: 2017. március 16. (csütörtök) 14:35

Bemutatkozunk

A Béke Utcai Általános Iskola Szeged belvárosi iskolája. Jelenleg 19 osztályt működtetünk; napközis és tanulószobai csoportjaink száma 9.

Az első osztályokban különböző, de hagyományosnak tekinthető hangoztató-elemző-összetevő módszer szerint történik az oktatás. Az osztályok munkáját esztétikus, a gyermekekhez közel álló, az olvasást megszerettető tankönyvcsalád segíti.

Intézményünkben hagyományosan 2 tantárgy emelt szintű oktatása folyik:

 • matematika
 • német nyelv

 

Választható oktatási formák iskolánkban:

 • 3. évfolyamtól emelt szintű német nyelvoktatás,
 • 4. évfolyamtól „normál” óraszámú német vagy angol nyelvoktatás,
 • 5. évfolyamtól emelt szintű matematikaoktatás a 4. évfolyamtól vállalt „normál” óraszámú német vagy angol oktatás mellett.

Az emelt szintű oktatáson túl tradíciónk anyanyelvi oktatásunk nyelvi-kommunikációs készséget fejlesztő szemlélete. A kommunikáció a mindennapi élet kulcsfontosságú területe, az esélyteremtés lehetőségének, a műveltségnek és a tudásnak eszköze és eredménye egyszerre.

A kommunikációs kultúra kialakítását könyvtárunk használatával mint az információáramlás legfontosabb bázisával, valamint az 5. osztálytól induló informatika oktatásával erősítjük, ami jól felszerelt szaktantermünkben történik.

Lehetőség van órarenden kívül a szerb nyelv felvételére.

Valamennyi szaktárgy alapvető feladatának tekinti a tehetséggondozást. A tanórai munkát képességfejlesztő foglalkozások egészítik ki.

A tananyagban lemaradó tanulók felzárkóztatása, segítése egyéni foglalkozásokon, korrepetálásokon valósul meg.

A szülők igénye szerint alsó tagozatosainknak napközit, felsőseinknek pedig tanulószobai foglalkozást biztosítunk.

Iskolánk énekkara évről évre kiváló minősítést szerez.

A HAMMIDO művészeti iskola teremt lehetőséget a gyermekeknek a tanítás után a művészetekkel való foglalkozáshoz.

Az elmúlt tanévben elballagó nyolcadikosaink továbbtanulási adatai:

A tanulók

74,5%-a gimnáziumba
21,6%-a szakközépiskolába
3,9%-a szakiskolába nyert felvételt.


Szeretettel várjuk az iskolánkat választó szülőket és leendő tanítványainkat.

 

 

tavasz

2018. április 21. szombat
Konrád

Holnap
Csilla, Noémi
napja lesz.

mozanaplo

boldogiskola

matalent

NBT logo

tamop logo

Deutsches Sprachdiplom 300x218

logo comenius program

dth